Informaţii

Decesul

Decesul persoanelor dragi nouă este cel mai dureros şi mai tragic eveniment dintre experienţele petrecute pe parcursul vieţii.
Pentru a vă uşura trecerea peste acest eveniment, Servicii Funerare Bucuria Eternă vă oferă Servicii Funerare Complete.

Constatare deces

Moartea cerebrală se declară de către medicul constatator, numai după cele două examinări, efectuate la un interval de aproximativ 6 ore.

Eliberarea certificatului medical constatator de deces se eliberează numai după împlinirea celor 24 de ore de la deces.
În urma eliberării certificatului medical constatator de deces se va efectua procesul de îmbălsămare a persoanei decedate.

Îmbalsămare

Acest proces se poate efectua numai după eliberarea Certificatului Constatator de Deces şi se efectuează de către personal calificat.

După instaurarea morţii cerebrale, corpul persoanei decedate se transformă, trecând uşor la stadiul de descompunere.
Prin îmbălsămare se evită descompunerea corpului persoanei decedate, acesta fiind un procedeu artificial de conservare a decedatului, injectându-se în corpul acestuia anumite subsanţe artificiale.

Fiind obligatorie prin lege, îmbălsămarea este un serviciu funerar necesar procesului de transport funerar, al procesului de depunere la biserică sau la capelă, iar în cazul incinerării va trebui efectuat în mod obligatoriu.

După terminarea procesului de îmbălsămare se eliberează certificatul de îmbălsămare.

Alegerea Sicriului

Atunci când o persoana dragă nouă părăseşte această lume, este important să alegem un sicriu care sa îi aducă un omagiu acestei persoane.

Consilierii noştri vă pot ajuta in alegerea sicriului ideal, acest serviciu este gratuit.
Având o gamă variată de sicrie, alegerea celui mai bun sicriu, poate fi uneori dificilă, mai ales în aceste momente.
În funcţie suma alocată acestui eveniment, vă garantăm că veţi fi multumiţi de alegerea făcută şi de calitatea serviciilor noastre.

Livrarea sicriului este inclusă în toate pachetele noastre.

Servicii Funerare de Toaletare a Decedatului

Prin toaletare, se înţelege operaţiunea de spălare, de igienizare, de bărbierit şi de cosmetizat a persoanei decedate.

Preluăm toate sarcinile procesului de înmormântare

Avem grijă ca familia să beneficieze de un set de produse şi servicii funerare complete.

Alegerea sicriului, constatarea decesului de către medicul constatator, obţinerea certificatului de deces, alegerea unei cruci, alegerea prosoapelor, batistelor, accesorii funerare, coroane, aranjamente florale, colivă, colaci, lumânări, asigurarea maşinilor necesare transportului pentru persoana decedată, dar şi a cortegiului funerar.

Încercăm să reducem din durerea familiei, oferindu-vă ajutor într-un moment greu al vieţii, prin oferirea unor servicii funerare complete, de calitate, prompte şi la preţuri avantajoase.

Apelaţi cu încredere la serviciile noastre.

Vă ajutăm să treceţi uşor peste detaliile legate de procesul de înmormântare.
Suntem la dispoziţia dumneavoastră non-stop, 24h/24h, 7 zile/săptămână, oferindu-vă servicii funerare de calitate.Informatii Utile În Situaţia Limita Întâmpinării Unui Deces

Derularea pregătirilor:

 • Apelulul telefonic către Servicii Funerare Bucuria Eternă

Acte necesare:

 • buletinul defunctului
 • certificat de naştere al defunctului
 • acte medicale ale defunctului
 • talon de pensie {daca e cazul}
 • buletinul unui membru al familiei

Hainele necesare defunctului {costum,cămaşă,pantofi,lenjerie intimă,etc.}
Stabilirea împreună cu familia defunctului, cimitirul si data înmormântării

Un agent funerar Bucuria Eternă se va deplasa la adresa dumneavoastră pentru a stabili împreună cu familia defunctului serviciile şi produsele necesare înmormântării.
Servicii funerare | Pompe funebre | Casa Funerară | Sector 1 : Aviatorilor, Aviatiei, Baneasa, Baneasa Sisesti, Bucurestii Noi, Piata Chibrit, Chitila, Gara de Nord, Damaroaia, Piata Domenii, Calea Grivitei, Piata Victoriei, Floreasca, Dorobanti, Pajura, Pipera, Primaverii, Piata Romana, 1 Mai (Ion MIhalache), Dinicu Golescu, Polizu, Matache, Mircea Vulcanescu, Berzei, Magheru, Kiseleff, Herastrau, Titulescu, Banu Manta, Gara Basarab, Iancu de Hunedoara, Dorobanti Perla, Dorobanti Capitale, Victoriei Guvern, Calea Victoriei, Iancu Nicolae, Sala Palatului, Cismigiu, Schitu Magureanu, Facultatea de Drept, I.L. Caragiale, Witing, Plevnei, Bazilescu, Casin, Verdi, Beller, Glinka, Bizet, Jiului, Poligrafiei, Casa Presei Libere, Fantana Miorita, Expozitiei, Romexpo, Straulesti,Sos. Nordului, Ion Campineanu, I.G. Duca, Clucerului, Ciuperca, Amzei, Erbasu, Somesul Rece, Ionescu Sisesti, Turda, Smaranda Braescu, Burileanu, Nicolae Caramfil.

Servicii funerare | Pompe funebre | Casa Funerară | SECTOR 2 : Colentina, Avrig, Mosilor, Tei, Teiul Doamnei, Obor, Doamna Ghica, Andronache, Pantelimon, Barbu Vacarescu, Armeneasca, Stefan cel Mare, Vatra Luminoasa, Carol I, Ritmului, Iancului, Dacia, Piata Rosetti, Fundeni, Baicului, Ferdinand, Iulia Hasdeu, Vergului, Piata Gemenii, Mihai Eminescu, Tunari, Polona, Iancului, Gradina Icoanei, Voluntari, Afumati, Vasile Bacila, Radovanu, Dimitrov, Socului, Fainari, Lacul Tei, Grigore Moisil, Maica Domnului, Romana.

Servicii funerare | Pompe funebre | Casa Funerară | SECTOR 3 : Titan, Balta Alba, Dristor, Mihai Bravu, Vitan, 1 Decembrie 1918, Baba Novac, Lia Manoliu, Bd. Basarabia, Piata Alba Iulia, Decebal, Nerva Traian, Centrul Civic, Unirii, Dudesti, Bobocica, Bd. Chisinau, Delfinului, Parc IOR, Morarilor, Campia Libertatii, Calea Calarasilor, Theodor Pallady, Salajan, Trapezului, Universitate, Matei Ambrozie,Piata Universitatii, Ramnicu Sarat, Ramnicu Valcea, Racari, Fizicienilor, Elie Radu, Piata Muncii, Liviu Rebreanu, Camill Ressu, Energeticienilor, Novaci, Prevederii, Macaralei, 23 August, Faur, Soseaua Garii Catelu, Potcoava, Codrii Neamtului, Barajul Dunarii, Nicolae Grigorescu, Ozana, Jean Steriadi, Iioara, Minis, Octavian Goga, Barajul Lotrului.

Servicii funerare | Pompe funebre | Casa Funerară | SECTOR 4 : Berceni, Aparatorii Patriei, Constantin Brancoveanu, Dimitrie Cantemir, Big Berceni, Sura Mare, Eroii Revolutiei, Bellu, Giurgiului, Nitu Vasile, Drumul Gazarului, Toporasi, Emil Racovita, Cutitu de Argint, Toporasi, Alexandru Obregia, Cinema Cultural, Piata Covasna, Tineretului, Vacaresti, Palatul Copiilor, Bd. Unirii, Parcul Carol, Piata Resita, Oltenitei, Secuilor, Budimex, 11 Iunie, Piata Unirii, Autogara Filaret, Soseaua Viilor, Dumitru Petrescu, IMGB, Vitan Barzesti, Luica, Dimitrie Leonida, Straja, Huedin, Mariuca, Bagdasar - Arseni, IML, Sf. Ioan, Lamotesti, Iriceanu, Panselelor, Soldanului, Alunisului, Pieptanari, Piata Progresul, Marasesti, Timpuri Noi, Piata Norilor, Pridvorului, Visana, Trestiana, Asmita Gardens, Costache Stamate, Tomesti, Turnu Magurele, Budapesta, Horoscop.

Servicii funerare | Pompe funebre | Casa Funerară | SECTOR 5 : 13 Septembrie, Rahova, Panduri, Piata Geroge Cosbuc, Barca, Margeanului, Soseaua Alexandriei, Calea Rahovei, Piata Chirigii, Petre Ispirescu, Dealul Spirii, Ferentari, Regina Maria, Nasaud, Pecineaga, Ilina, Sebastian, Casa Poporului, Rond Cosbuc, Izvor, Eroilor, Antiaeriana, Viilor, Cotroceni, Magurele, Drumul Sarii, Humulesti, Kogalniceanu,Parc Cismigiu, Regina Elisabeta, Prosper, Stefan Odobleja, Plevnei, Zetari, Salaj, Hotel Marriott, Trafic Greu.

Servicii funerare | Pompe funebre | Casa Funerară | SECTOR 6 : Crangasi, Apusului, Dezrobirii, Politehnica, Grozavesti, Regie, Semanatoarea, Lacul Morii, Uverturii, Virtutii,Lujerului, Armata Poporului, Apaca, Drumul Taberei, Militari, Ghencea, Iuliu Maniu, Sibiu, Compozitorilor, Ceahlau, Valea Oltului, Tricodava, Hanul Haiducilor, Constructorilor, Favorit, Moghioros, Moinesti, Prelungirea Ghencea, Valea Ialomitei, Raul Doamnei, Costantin Brancusi, Romancierilor, Preciziei, Vladeasa, Razoare, Vasile Milea, Targu Neamt, Orizont, Giulesti, Gorjului, Veteranilor, Dreptatii, Pacii, Bd. Timisoara, Valea Cascadelor, Cocosul Rosu.

Servicii funerare | Pompe funebre | Casa Funerară | ILFOV : 1 Decembrie, Afumati, Balaceanca, Balteni, Berceni, Bragadiru, Branesti, Buciumeni, Buda, Buftea, Burias, Alunisu, Balotesti, Balta Neagra, Caciulati, Clinceni, Copaceni, Corbeanca, Cornetu, Caldararu, Catelu, Cernica, Chiajna, Chitila, Ciofliceni, Ciolpani, Ciorogarla, Cozieni, Creata, Cretesti, Cretuleasca, Dascalu, Darasti - lfov, Darvari, Dimieni, Dobroesti, Domnesti, Fundeni, Dragomiresti - Deal, Dragomiresti, Vale, Dudu, Dumbraveni, Dumitrana, Gagu, Ganeasa, Ghermanesti, Gradistea, Glina, Gruiu, Islaz, Izvorani, Jilava, Lipia, Luparia, Micsunesti Moara, Micsunestii Mari, Manolache, Magurele, Maineasca, Merii Petchii, Moara Domneasca, Mogosoaia, Moara Vlasiei, Nuci, Ostratu, Otopeni, Odaile, Olteni, Ordoreanu, Pipera, Pasarea, Peris, Pantelimon, Petrachioaia, Petresti, Piscu, Piteasca, Popesti-Leordeni, Posta, Saftica, Silistea Snagovului, Pruni, Rosu, Rudeni, Runcu, Sintesti, Sitaru, Snagov, Surlari, Santu Floresti, Stefanesti de Jos, Stefanesti de Sus, Sindrilita, Tanganu, Tamasi, Tancabesti, Tunari, Teghes, Vadu Anei, Varteju, Vidra, Vladiceasca, Voluntari, Vanatori, Zurbaua.

Transport Funerar

Intern şi internaţional autorizat. Masina Transport Funerar Bucuria Eternă

Servicii Oferite

 • Incinerare Umană
 • Sicrie Complete
 • Transport Funerar
 • Transport Persoane
 • Pompe Funebre
 • Servicii Complete
 • Accesorii Funerare
 • Pachete Funerare Complete

Sectoare Deservite

 • Sector 1
 • Sector 2
 • Sector 3
 • Sector 4
 • Sector 5
 • Sector 6
 • Ilfov şi zonele limitrofe

Vizualizaţi locaţia într-o hartă mai mare

Copyright © 2013 Bucuria Eternă - Servicii Funerare și Pompe Funebre în București

Trafic site optimizare web Inscrie-te in TOP ! TOP-SITEURI - Cele mai vizitate siteuri astazi Site-uri de Servicii - DirWeb.ro