Servicii Funerare Complete

Vă oferim servicii funerare complete si produse de calitate.
Vă rugăm sa tineți legătura cu agenții noştri pe durata evenimentului, dar și dupa terminarea acestuia.

Sicrie complete

Consilierii noştri vă vor ajuta în alegerea sicriului, în funcţie de bugetul disponibil pentru acest eveniment.

Medic legist constatator

Certificatul de deces se eliberează după ce persoana decedată a fost examinată de către un medic legist. După examinare, medicul legist, vă eliberează certificatul medical constatator.

Medic îmbalsămare

Persoana decedată trebuie îmbălsămată cât mai repede posibil, astfel, se evită mirosurile neplăcute şi vă protejează de eventualele bacterii. Personalul autorizat se va ocupa de acest proces, folosind substante permise de către legile în vigoare.

Documente şi declaraţii

Vă scăpăm de eventualele neplăceri produse de obţinerea actelor necesare pentru acest eveniment. Certificatul de deces, autorizaţia Sanepid, adeverinţa de înhumare şi dosarul pentru ajutorul de deces presupun drumuri suplimentare şi timp pierdut din viaţa dumneavoastră. Aceste documente pot fi aduse direct la domiciliu dumneavoastă sau la o adresă menţionată de către dumneavoastră.

Transport funerar

Persoana decedată şi cortegiul funerar, presupun utilizarea unor vehicule specifice. Vă punem la dispoziţie un parc diversificat de autoturisme funerare. funerare.

Transport de persoane

Vă punem la dispoziţie un parc diversificat de autoturisme folosite pentru serviciul de transport persoane.

Incinerare

Servicii Funerare Bucuria Eterna oferă servicii complete pentru incinerarea umană. Vă ajutăm cu documentele necesare, transportul şi colectarea cenuşei în urnele speciale acestui proces.

Obiceiurile bisericeşti

Pe ultimul drum al persoanelor dragi, obiceiurile bisericeşti nu trebuie sa lipsească.

Organizări parastase

Organizam parastase, pachete pentru slujba de înhumare.

Accesorii funerare

Fie ca aveţi nevoie de coroane sau jerbe, cruci şi crucifixe, respete, mânere, catafalcuri, lumânari sau prosoape. Bucuria Eternă vă întampină toate aceste nevoi.
Nimeni nu este pregătit pentru acest eveniment.

Informatii Utile În Situaţia Limita Întâmpinării Unui Deces

Derularea pregătirilor:

 • Apelulul telefonic către Servicii Funerare Bucuria Eternă

Acte necesare:

 • buletinul defunctului
 • certificat de naştere al defunctului
 • acte medicale ale defunctului
 • talon de pensie {daca e cazul}
 • buletinul unui membru al familiei

Hainele necesare defunctului {costum,cămaşă,pantofi,lenjerie intimă,etc.}
Stabilirea împreună cu familia defunctului, cimitirul si data înmormântării

Un agent funerar Bucuria Eternă se va deplasa la adresa dumneavoastră pentru a stabili împreună cu familia defunctului serviciile şi produsele necesare înmormântării.
Servicii funerare | Pompe funebre | Casa Funerară | Sector 1 : Aviatorilor, Aviatiei, Baneasa, Baneasa Sisesti, Bucurestii Noi, Piata Chibrit, Chitila, Gara de Nord, Damaroaia, Piata Domenii, Calea Grivitei, Piata Victoriei, Floreasca, Dorobanti, Pajura, Pipera, Primaverii, Piata Romana, 1 Mai (Ion MIhalache), Dinicu Golescu, Polizu, Matache, Mircea Vulcanescu, Berzei, Magheru, Kiseleff, Herastrau, Titulescu, Banu Manta, Gara Basarab, Iancu de Hunedoara, Dorobanti Perla, Dorobanti Capitale, Victoriei Guvern, Calea Victoriei, Iancu Nicolae, Sala Palatului, Cismigiu, Schitu Magureanu, Facultatea de Drept, I.L. Caragiale, Witing, Plevnei, Bazilescu, Casin, Verdi, Beller, Glinka, Bizet, Jiului, Poligrafiei, Casa Presei Libere, Fantana Miorita, Expozitiei, Romexpo, Straulesti,Sos. Nordului, Ion Campineanu, I.G. Duca, Clucerului, Ciuperca, Amzei, Erbasu, Somesul Rece, Ionescu Sisesti, Turda, Smaranda Braescu, Burileanu, Nicolae Caramfil.

Servicii funerare | Pompe funebre | Casa Funerară | SECTOR 2 : Colentina, Avrig, Mosilor, Tei, Teiul Doamnei, Obor, Doamna Ghica, Andronache, Pantelimon, Barbu Vacarescu, Armeneasca, Stefan cel Mare, Vatra Luminoasa, Carol I, Ritmului, Iancului, Dacia, Piata Rosetti, Fundeni, Baicului, Ferdinand, Iulia Hasdeu, Vergului, Piata Gemenii, Mihai Eminescu, Tunari, Polona, Iancului, Gradina Icoanei, Voluntari, Afumati, Vasile Bacila, Radovanu, Dimitrov, Socului, Fainari, Lacul Tei, Grigore Moisil, Maica Domnului, Romana.

Servicii funerare | Pompe funebre | Casa Funerară | SECTOR 3 : Titan, Balta Alba, Dristor, Mihai Bravu, Vitan, 1 Decembrie 1918, Baba Novac, Lia Manoliu, Bd. Basarabia, Piata Alba Iulia, Decebal, Nerva Traian, Centrul Civic, Unirii, Dudesti, Bobocica, Bd. Chisinau, Delfinului, Parc IOR, Morarilor, Campia Libertatii, Calea Calarasilor, Theodor Pallady, Salajan, Trapezului, Universitate, Matei Ambrozie,Piata Universitatii, Ramnicu Sarat, Ramnicu Valcea, Racari, Fizicienilor, Elie Radu, Piata Muncii, Liviu Rebreanu, Camill Ressu, Energeticienilor, Novaci, Prevederii, Macaralei, 23 August, Faur, Soseaua Garii Catelu, Potcoava, Codrii Neamtului, Barajul Dunarii, Nicolae Grigorescu, Ozana, Jean Steriadi, Iioara, Minis, Octavian Goga, Barajul Lotrului.

Servicii funerare | Pompe funebre | Casa Funerară | SECTOR 4 : Berceni, Aparatorii Patriei, Constantin Brancoveanu, Dimitrie Cantemir, Big Berceni, Sura Mare, Eroii Revolutiei, Bellu, Giurgiului, Nitu Vasile, Drumul Gazarului, Toporasi, Emil Racovita, Cutitu de Argint, Toporasi, Alexandru Obregia, Cinema Cultural, Piata Covasna, Tineretului, Vacaresti, Palatul Copiilor, Bd. Unirii, Parcul Carol, Piata Resita, Oltenitei, Secuilor, Budimex, 11 Iunie, Piata Unirii, Autogara Filaret, Soseaua Viilor, Dumitru Petrescu, IMGB, Vitan Barzesti, Luica, Dimitrie Leonida, Straja, Huedin, Mariuca, Bagdasar - Arseni, IML, Sf. Ioan, Lamotesti, Iriceanu, Panselelor, Soldanului, Alunisului, Pieptanari, Piata Progresul, Marasesti, Timpuri Noi, Piata Norilor, Pridvorului, Visana, Trestiana, Asmita Gardens, Costache Stamate, Tomesti, Turnu Magurele, Budapesta, Horoscop.

Servicii funerare | Pompe funebre | Casa Funerară | SECTOR 5 : 13 Septembrie, Rahova, Panduri, Piata Geroge Cosbuc, Barca, Margeanului, Soseaua Alexandriei, Calea Rahovei, Piata Chirigii, Petre Ispirescu, Dealul Spirii, Ferentari, Regina Maria, Nasaud, Pecineaga, Ilina, Sebastian, Casa Poporului, Rond Cosbuc, Izvor, Eroilor, Antiaeriana, Viilor, Cotroceni, Magurele, Drumul Sarii, Humulesti, Kogalniceanu,Parc Cismigiu, Regina Elisabeta, Prosper, Stefan Odobleja, Plevnei, Zetari, Salaj, Hotel Marriott, Trafic Greu.

Servicii funerare | Pompe funebre | Casa Funerară | SECTOR 6 : Crangasi, Apusului, Dezrobirii, Politehnica, Grozavesti, Regie, Semanatoarea, Lacul Morii, Uverturii, Virtutii,Lujerului, Armata Poporului, Apaca, Drumul Taberei, Militari, Ghencea, Iuliu Maniu, Sibiu, Compozitorilor, Ceahlau, Valea Oltului, Tricodava, Hanul Haiducilor, Constructorilor, Favorit, Moghioros, Moinesti, Prelungirea Ghencea, Valea Ialomitei, Raul Doamnei, Costantin Brancusi, Romancierilor, Preciziei, Vladeasa, Razoare, Vasile Milea, Targu Neamt, Orizont, Giulesti, Gorjului, Veteranilor, Dreptatii, Pacii, Bd. Timisoara, Valea Cascadelor, Cocosul Rosu.

Servicii funerare | Pompe funebre | Casa Funerară | ILFOV : 1 Decembrie, Afumati, Balaceanca, Balteni, Berceni, Bragadiru, Branesti, Buciumeni, Buda, Buftea, Burias, Alunisu, Balotesti, Balta Neagra, Caciulati, Clinceni, Copaceni, Corbeanca, Cornetu, Caldararu, Catelu, Cernica, Chiajna, Chitila, Ciofliceni, Ciolpani, Ciorogarla, Cozieni, Creata, Cretesti, Cretuleasca, Dascalu, Darasti - lfov, Darvari, Dimieni, Dobroesti, Domnesti, Fundeni, Dragomiresti - Deal, Dragomiresti, Vale, Dudu, Dumbraveni, Dumitrana, Gagu, Ganeasa, Ghermanesti, Gradistea, Glina, Gruiu, Islaz, Izvorani, Jilava, Lipia, Luparia, Micsunesti Moara, Micsunestii Mari, Manolache, Magurele, Maineasca, Merii Petchii, Moara Domneasca, Mogosoaia, Moara Vlasiei, Nuci, Ostratu, Otopeni, Odaile, Olteni, Ordoreanu, Pipera, Pasarea, Peris, Pantelimon, Petrachioaia, Petresti, Piscu, Piteasca, Popesti-Leordeni, Posta, Saftica, Silistea Snagovului, Pruni, Rosu, Rudeni, Runcu, Sintesti, Sitaru, Snagov, Surlari, Santu Floresti, Stefanesti de Jos, Stefanesti de Sus, Sindrilita, Tanganu, Tamasi, Tancabesti, Tunari, Teghes, Vadu Anei, Varteju, Vidra, Vladiceasca, Voluntari, Vanatori, Zurbaua.

Transport Funerar

Intern şi internaţional autorizat. Masina Transport Funerar Bucuria Eternă

Servicii Oferite

 • Incinerare Umană
 • Sicrie Complete
 • Transport Funerar
 • Transport Persoane
 • Pompe Funebre
 • Servicii Complete
 • Accesorii Funerare
 • Pachete Funerare Complete

Sectoare Deservite

 • Sector 1
 • Sector 2
 • Sector 3
 • Sector 4
 • Sector 5
 • Sector 6
 • Ilfov şi zonele limitrofe

Vizualizaţi locaţia într-o hartă mai mare

Copyright © 2013 Bucuria Eternă - Servicii Funerare și Pompe Funebre în București

Trafic site optimizare web Inscrie-te in TOP ! TOP-SITEURI - Cele mai vizitate siteuri astazi Site-uri de Servicii - DirWeb.ro